Chuyến công tác của lãnh đạo công ty với blđ tb&xh ả rập xê - út.Đại diện Công ty Cổ phần xây dựng, Cung ứng nhân lực và xuất nhập khẩu Thiên Ân (TAMAX) cùng phái đoàn cấp cao của Bộ Lao Động TB&XH Việt Nam do Thứ Trưởng BLĐ Ông Nguyễn Thanh Hòa làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc với BLĐ TB&XH Ả rập Xê - Út.

Lãnh đạo Công ty TAMAX tham dự hội nghị cấp cao với phòng công nghiệp thương mại Ả rập Xê -Út

Lãnh đạo Công ty TAMAX cùng Lãnh đạo đại diện Đại Sứ Quan VN tại Ả rập Xê- Út trước thềm Hội nghị

 Lãnh đạo Công ty TAMAX Thăm tập đoàn xây dựng "El Self"

Lãnh đạo Công ty TAMAX trong buổi lễ bàn thảo ký Hợp đồng với đối tác Ả rập Xê - Út

Lãnh đại công ty TAMAX trực tiếp tới thăm hỏi các lao động đang làm việc tại Ả Rập Xê -Út