Công ty cổ phần xây dựng, cung ứng nhân lực và xuất nhập khẩu thiên ân (tamax)Điện thoại: (84.4) 3557 1300 
Fax: (84.4) 3557 6953
Email:   tamaxmanpower@gmail.com
Website: www.tamax.vn