Phân biệt Xuất khẩu lao động Hàn Quốc dưới dạng Visa E7 và chương trình EPS1.  Các loại Visa dành cho lao động


   - E-1: Visa Giáo sư – Professor.
   - E-2: Visa Giảng viên ngoại ngữ – Foreign Language Teaching.
   - E-3: Visa Nghiên cứu – Research.
   - E-4: Visa Hỗ trợ Kỹ thuật – Technological Guidance.
   - E-5: Visa Chuyên gia – Profession.
   - E-6: Visa Nghệ thuật/Giải trí – Arts/Entertainment.
   - E-7: Visa Kỹ sư chuyên nghành – Specially Designated Activities.
   - E-9: Visa Lao động phổ thông – Non-professional Employment.
   - E-10: Visa Lao động trên tàu thuyền – Labor Aboard.
   - H-1: Visa Lao động ngày lễ – Working Holiday.

 

2.  Xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo diện Visa E7 là thế nào?

 


Visa E7 dành cho các đối tượng lao động có ngành nghề chuyên môn cao


Visa E7 là visa dành cho lao động kĩ thuật, bằng cấp chuyên môn trở lên

Bằng cấp chuyên ngành: kỹ thuật điện, điện tử, cơ điện, điện tự động hóa ...

Tốt nghiệp cao đẳng có kinh nghiệm 5 năm trở lên và tốt nghiệp đại học có kinh nghiệm 1 năm trở lên.

Có hợp đồng chủ sử dụng của doanh nghiệp Hàn Quốc

Đơn xin tự nguyện làm việc tại Hàn Quốc và các giấy tờ như hộ chiếu, ảnh… Dịch ra tiếng Hàn và được đóng dấu lãnh sứ quán… Sau đó lao động phải chuyển sang cho chủ sử dụng để chủ sử dụng lo Visa cho người lao động

Vì nhiều lý do khách quan và do việc xét cấp visa khắt khe nên hiện nay, rất ít doanh nghiệp tuyển dụng lao động theo chương trình này

Các lao động có nguyện vọng đi dưới dạng Visa E7 cần phải tìm hiểu các thông tin kĩ tránh bị môi giới lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

3.  Chương trình Xuất khẩu lao động Hàn Quốc EPS
 


Xuất khẩu Hàn Quốc lao động phổ thông Visa E9


Dành cho đối tượng lao động phổ thông

Bộ lao động Thương binh và xã hội là đơn vị duy nhất tuyển chọn lao động theo chương trình này

Người lao động buộc phải tham gia thi cấp chứng chỉ tiếng Hàn mới được làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại hàn quốc