Thông tin về cơ quan đại diện việt nam tại ả-rập-xê-útĐại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út

Địa chỉ: Villa No 23, Al-Dhiyafah Street, Al-Nuzha District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

Điện thoại: (00966) 454 7887 /  456 9756

Số Fax: (00966) 454 8844

Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn / vietsa@ymail.com

Nước kiêm nhiệm: Gioóc-đa-ni; Y-ê-men.

 

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại A-rập Xê-út

Địa chỉ: 23 Al-Dhiyafah street, Al-Nuzha District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

Điện thoại: (00966) 542581069        

Số Fax: (00966)14939655

Email: dolab.sa@gmail.com