Thông tin về cơ quan đại diện việt nam tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất ( UAE)Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất

Địa chỉ: Villa No.101&102, 27 th Street 27,Sector 24, Al Mushrif Area. Abu Dhabi – The U.S.E,

P.O Box: 113038

Điện thoại: (00971) 24496710 / 24496720

Fax: (00971) 24496730

Email: dsqvn_uae@mofa.gov.vn / vnemb1@emirates.net.ae

Nước kiêm nhiệm: Li-băng.

 

Ban quản lý lao động Việt Nam tại Các Tiểu Vương quốc ả rập Thống nhất (UAE)

Villa 0101, 27th str, sector 24, Al Mushrif area, Abu Dhabi, the UAE

Điện thoại: (00971) 505824024         

Fax: (00971) 24496730

Email: minhanh87@gmail.com