THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI QATARĐại sứ quán Việt Nam tại Qatar

Địa chỉ: Villa No.8(Near Saha 109 street) West bay Lagoon. P.O.Box: 23595 Doha

Điện thoại: (00974)4412.8480

Số Fax: (00974)4412.8370

Email: vietnamembassy.doha@gmail.com