9.414 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 1 năm 2020Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 01 năm 2020 là 9.414 lao động (3.823 lao động nữ), bằng 100,33% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 01 năm 2019 là 9.383 lao động trong đó có 2.501 lao động nữ), gồm các thị trường: Nhật Bản: 6.165 lao động (2.535 lao động nữ), Đài Loan: 2.883 lao động (1.128 lao động nữ), Rumania: 92 lao động (39 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 49 lao động (37 lao động nữ), Malaysia: 45 lao động (42 lao động nữ), Macao: 36 lao động (23 lao động nữ), Ba Lan: 29 lao động (05 lao động nữ), Philippines: 27 lao động (06 lao động nữ), Trung Quốc và Singapore mỗi nước 27 lao động nam, Hàn Quốc và Hồng Công mỗi nước: 13 lao động nam và các thị trường khác. Nguồn: http://www.dolab.gov.vn/