Đài Loan sửa đổi mẫu Bản cam kết lao động nước ngoàiĐài Loan sửa đổi mẫu Bản cam kết lao động nước ngoài

 

 

Theo các quy định mới của Luật Dịch vụ việc làm, Đài Loan đã thống nhất sửa đổi mẫu “Bản cam kết lao động nước ngoài đã hiểu rõ các quy định Luật Dịch vụ việc làm”. Mẫu Bản cam kết mới này được áp dụng kể tử ngày 04/05/2020.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo mẫu Bản cam kết mới sửa đổi dành cho lao động đi làm việc ở Đài Loan nêu trên, đề nghị các doanh nghiệp truy cập vào website của Cục Quản lý lao động ngoài nước tại địa chỉ: www.dolab.gov.vn tải mẫu Bản cam kết để sử dụng đối với lao động do doanh nghiệp đưa sang làm việc tại Đại Loan. (mẫu Bản cam kết xem tại đây).