THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN ANH EM CÔNG NHÂN ĐANG LÀM VIỆC TẠI RUMANI