NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

Công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

24/08/2015

Dạy nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động nhằm tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài có trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật và kiến thức cần thiết khác phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

Chi tiết
Quy trình tuyển chọn lao động

Quy trình tuyển chọn lao động

18/05/2015

Ngay từ khi tham gia hoạt động XKLĐ, Công ty Cổ phần xây dựng, Cung ứng nhân lực và xuất nhập khẩu Thiên Ân (TAMAX) đã luôn coi trọng công tác tạo nguồn lao động như khâu then chốt có tính quyết định đến cả quy trình nghiệp vụ của Công ty, từ đó đề ra các tiêu chí tuyển chọn người lao động như sau:


Sức khoẻ: đảm bảo thể lực tốt, đáp ứng về chiều cao – cân nặng theo yêu cầu của Chủ sử dụng;
Tư chất: trung thực, thật thà, cần cù, chăm chỉ, cầu thị;
Pháp nhân: không tiền án tiền sự, đủ năng lực dân sự để giao kết các Hợp đồng liên quan;
Ý thức kỷ luật: luôn tôn trọng và tuân thủ các quy định Luật pháp nước sở tại, tuân thủ mọi nội quy, quy định tại nơi làm việc.

Chi tiết
Những kỹ năng cần thiết khi đi xuất khẩu lao động

Những kỹ năng cần thiết khi đi xuất khẩu lao động

13/05/2015

Để phát triển kinh tế của địa phương cũng như cải thiện đời sống xã hội của người dân Việt Nam thì con đường đi xuất khẩu lao động là hiệu quả nhất.

Chi tiết