Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam一) Văn phòng Kinh tế Văn hoá Đài Bắc tại Việt Nam (phụ trách các  khu vực từ Huế trở ra)
Địa chỉ:Tầng 21, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch,  Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại Tổng đài: (024)3833 5501~05
Phòng Lãnh sự: máy nhánh 8128, 8129, 8130
Phòng Kinh tế: máy nhánh 8124, 8125
Phòng Khoa học: máy nhánh 8134
Phòng Chính trị: máy nhánh 8118, 8119
Phòng Tổng hợp: máy nhánh 8120, 8121
Phòng Giáo dục: máy nhánh 8458, 8459
Fax
Phòng Lãnh sự:38336621
Phòng Kinh tế:38335509
Phòng Khoa học:37685901
Phòng Chính trị-Tổng hợp-Giáo dục: 38335508
Điện thoại liên lạc cứu trợ khẩn cấp:0913219986(chỉ dùng cho các trường hợp cần cứu trợ khẩn cấp hay đe doạ đến tính mạng như tai nạn, gặp cướp giật; các trường hợp không thuộc tính chất như trên xin không gọi số điện thoại này. Các vấn đề về hộ chiếu, lãnh sự... xin vui lòng gọi đến số máy bàn của Văn phòng để được hỗ trợ.

Website: http://web.roc-taiwan.org/vn_vi/index.html

Địa chỉ:Tầng 21, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch,  Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

(Để nộp hồ sơ xin visa hay tìm hiểu thông tin về giáo dục: Tầng 20A, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch,  Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam )

Trưởng đại diện: Thạch Thụy Kỳ

EMAIL: vnm@mofa.gov.tw
(二)Văn phòng Kinh tế Văn hoá Đài Bắc tại Tp Hồ Chí Minh(phụ trách các khu vực từ Đà Nẵng trở vào)

Địa chỉ:336 Nguyễn Tri Phương, phường 4, tp. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-28) 3834 9160 ~ 65 - Fax: (84-28) 3834 9166 Fax: 028-39651577(Thời gian làm việc 08:00 đến 17:30)
Email:tecohcmc@mofa.gov.tw
Website:http://www.roc-taiwan.org/vnsgn_en/cat/3.html
Điện thoại liên lạc cứu trợ khẩn cấp:0903-927019(chỉ dùng cho các trường hợp cần cứu trợ khẩn cấp hay đe doạ đến tính mạng như tai nạn, gặp cướp giật; các trường hợp không thuộc tính chất như trên xin không gọi số điện thoại này. Các vấn đề về hộ chiếu, lãnh sự.. xin vui lòng gọi đến số máy bàn của Văn phòng để được hỗ trợ. (Thời gian làm việc 08:30 đến 17:30)