Hình ảnh thi tuyển đơn hàng xây dựng l&t tại qatarCông ty Cổ phần xây dựng, Cung ứng nhân lực và xuất nhập khẩu Thiên Ân (TAMAX) tổ chức thi tuyển thợ Mộc cốp pha, thợ Sắt, Đốc công xây dựng đơn hàng L&T tại trung tâm đào tạo nghề của công ty. Sau đây là một số hình ảnh thi tuyển: