Hình ảnh thi tuyển lái xe, lái máy đơn hàng j&p chủ hy lạpHình ảnh thi tuyển lái xe, láy máy đơn hàng J&P chủ Hy Lạp được Công ty Cổ phần xây dựng, Cung ứng nhân lực và xuất nhập khẩu Thiên Ân (TAMAX) tổ chức: